Возраст на фото 5,5 месяцев

mmqmqmqmqmqm

mmwmwmwmwmwm

mmememememem

mmrmrmrmrmrm

Возраст на фото 5 месяцев

mmqmqmqmqmq

mmwmwmwmwmw

mmrmrmrmrmr

mmememememe

Возраст на фото 4,5 месяца

mmqmqmqmqm

mmwmwmwmwm

mmemememem

mmrmrmrmrm

Возраст на фото 4 месяца

mmqmqmqmq

mmwmwmwmw

mmemememe

mmrmrmrmr

Возраст на фото 3,5 месяца

mmqmqmqm

mmwmwmwm

mmememem

mmrmrmrm

Возраст на фото 3 месяца

mmqmqmq

mmwmwmw

mmememe

mmrmrmr

Возраст на фото 2, 5 месяца

mmqmqm

mmwmwm

mmemem

mmrmrm

Возраст на фото 2 месяца

mmqmq

mmwmw

mmeme

mmrmr

Возраст на фото 1,5 месяца

mmqm

mmwm

mmem

mmrm

Возраст на фото 1 месяц

mmw

mmw

mme

mmr