Возраст на фото 5 месяцев.

qyqyqyq

quququq

qiqiqiq

qoqoqoq

Возраст на фото 4 месяца и 1 неделя.

qyqyqy

quququ

qiqiqi

qoqoqo

Возраст на фото 3 месяца и 3 недели.

qyqyq

ququq

qiqiq

qoqoq

Возраст на фото 3 месяца.

qyqy

ququ

qiqi

qoqo

Возраст на фото 2 месяца 3 недели.

qqyy

qquu

qqii

qqoo

Возраст на фото 2 месяца.

qqy

qqu

qqi

qqo

Возраст на фото 1,5 месяца.

qy

qu

qi

qo